Dalil Shalawat

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi, Wahai oaring yang beriman ! Bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya” (Al-Ahzab 56)

“Siapa yang membacakan salawat untukku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali ( HR. Muslim)”

Ibnu Mas’ud berkata Rasulullah saw. Bersabda “ Orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat, ialah orang yang banyak membaca sholawat untukku (HR. At-Tirmidzi)”

“Sesungguhnya yang lebih utama dari hari-harimu ialah hari Jum’at, maka perbanyaklah membaca sholawat untukku di hari itu, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu dihidangkan untukku (HR. Abu Dawud)”

“ Tiada seorang yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku hingga dapat menjawab salam (HR. Abu Dawud)”

“Sesungguhnya doa itu mauquf (terhenti) di antara langit dan bumi, tidak naik sedikit pun darinya sehingga engkau bersholawat kepada nabimu ( HR. At-Turmudzi)”

“Orang yang kikir yaitu yang disebut namaku kepadanya lalu ia tidak membaca sholawat untukku (HR. A-Turmudzi)”