Pakaian Rasulullah saw

Pakaian Rasulullah saw.
“Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-Araaf: 31).

Sabda Rasulullah saw., “Kenakanlah pakaian berwarna putih, karena warna putih adalah paling suci, dan paling baik, serta kafanilah mayit kalian dengan kain berwarna putih.” (Diriwayatkan An-Nasai dan Al-Hakim yang meng-shahih-kannya).

Al-Barra’ bin Azib ra berkata, “Rasulullah saw. sedang perawakannya. Aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah dan aku tidak pernah melihat orang lain yang lebih tampan daripada beliau.” (Diriwayatkan Al-Bukhari).

Mu’adz bin Anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah kerana tawadhu’ kepada Allah padahal ia dapat membelinya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian manusia untuk disuruh memilih sendiri pakaian iman yang mana yang ia kehendaki untuk dipakainya.” (Riwayat Tirmidzi)

Asma’ binti Yasid Al-Anshariyah RA berkata: “Adalah lengan baju Rasulullah SAW hanya sampai pergelangan tangan. (Riwayat Abu Daud & Tirmidzi)

Dari Ummu Salamah RA ia berkata: “Pakaian yang amat disukai Rasulullah SAW ialah gamis.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)