Wayang: Wahyu Ekojati, Ki Hadi Sugito

Ringgit Purwo (Wayang Kulit) kanthi lakon Wahyu Ekojati, kanthi dhalang: Ki Hadi Sugito. Sugeng nglaras lan midhangetaken.

Sumber: Youtube.com.

Matur nuwun sanget dhumateng ingkang sampun kerso ng-upload, lan mbagek-aken reringgitan puniko.

.

Wahyu Ekajati (1)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IMjBVUgSr1U]

.

Wahyu Ekajati (2)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=f4GKhpHorc4]

.

Wahyu Ekajati (3)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6GwqXj40AVc&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (4)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FlJvvqRpsa4&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (5)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BhTVNWmkJz8&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (6)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zalP7K6DtX0&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (7)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jnpI7cL8tAM&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (8 )

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uc7UgwvWpng&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (9)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YurmHX-AmJY&feature=related]

.

Wahyu Ekajati (10)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XLRweEp097o&feature=related]

.

ono candhak-e ..

.

.