Etika Perang Dalam Islam

Berikut dipaparkan tentang aturan/etika perang di dalam agama yang mulia ini. Saya peroleh dalam bentuk gambar. Insya Allah suatu saat akan saya carikan dalilnya.

Etika perang dalam islam:

  1. Dilarang membunuh wanita
  2. Dilarang membunuh anak-anak
  3.  ………………

Berikut gambarnya,

etika_perang