Maulid Rasulullah SAW

🖌 Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. 🖌 Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (dikenali sebagai Tahun Gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang…

Dan Buya Hamka pun ber-Maulid

Ketika Buya Hamka sudah sepuh, beliau berkenan menghadiri acara Maulid Nabi SAW saat ada yang mengundangnya. Orang-orang sedang asyik membaca Maulid al-Barzanji dan bershalawat saat Mahallul Qiyam, Buya Hamka pun turut serta asyik dan khusyuk mengikutinya….

Shalawat Kisah Sang Rasul

   

Dan Nabi saw pun ziarah ke kubur ibundanya

  “Sayyidina Abu Hurairah RA berkata bahawasanya Junjungan Nabi SAW telah menziarahi kubur ibunda baginda, lalu baginda menangis dan para sahabat yang ada bersama turut menitiskan air mata mereka. Kemudian baginda Nabi saw bersabda: ”…

Imam Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw

Imam  Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw Imam al-Faqih al-Ushuli al-Mutafannin al-Hafiz al-Muhaqqiq ًWaliyuddin Abu Zur`ah Ahmad bin al-Hafiz al-Kabir Abi al-Fadhl Zainuddin ‘Abdur Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi rahimahumUllah adalah…

Perayaan Maulid Nabi dan Kontroversi Ma’na Bid’ah

Perayaan Maulid Nabi dan Kontroversi Ma’na Bid’ah Peryataan bahwa perayaan maulid Nabi adalah amalan bid’ah adalah peryataan sangat tidak tepat, karena bid’ah adalah sesuatu yang baru atau diada-adakan dalam Islam yang tidak ada landasan sama…

Berbagai hadits tentang kemuliaan Nabi saw

Sebuah artikel yang tujuan semula adalah untuk menjawab/membantah tuduhan bahwa kitab2 Maulid itu bid’ah sesat, syirik dll. Berisi banyak dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi saw dari berbagai hadits (dan al Qur’an) yang menjadi dasar terciptanya…

Terjemah Maulid Simthud Durar

Shalawat Pembuka Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama cahaya bintang bersinar di ufuk Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat bagi Nabi Muhammad SAW Pemuka, penutup, dan hamba yang didekatkan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada…

Terjemah Maulid Diba’

Shalawat Pembuka Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang . Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam kepadanya

Para Ulama Salafus Shalih Tentang Maulid

Para Ulama Salafus Shalih Tentang Maulid Allah swt berfirman: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور “Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”…