Contoh Doa Untuk Sesama Muslim itu Sampai

“Rabbanagh firlii waliwaadaiya walil mu’minina yauma yaquumul hisaab”.
Wahai Rabb kami, beri ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan semua orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. (hari Kiamat). (QS. Ibrahim: 41)


“rabbanaaghfir lanaa wa liikhwaaninaal ladziina sabaquunaa bil iimaani wa laa taj’al fii quluubinaa ghilla lilladziina aamanuu, rabbanaa innaka ra-ufur rahiim”
Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Mahapenyantun dan Mahapenyayang.   (Q.S al-Hasyr 10)

“Rabbighfir lii waliwaalidaiya wa liman dakhala baitiya mu’minan wal mu’miniina wal mu’minaat”  Wahai Rabbku.  Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan.(Q.S. Nuh 28)

Dari Abu Ad-Darda’ dia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam bersabda : “Maa min ‘abdin muslimin yad’u li akhiihi bi zhahril ghaibi illaa qaala malaku wa laka bimitslin” Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata : Dan bagimu juga kebaikan yang sama (seperti yang kamu minta dalam doamu itu). (H.R Imam Muslim)