Siapakah “Shiraathal-ladzina an’amta ‘alaihim”

Siapakah yang dimaksudkan Allah dengan “Shiraathal-ladzina an’amta ‘alaihim” (jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka)

Adabul Mufrad – Antara Imam Bukhari dan syaikh Albani

. Sebelum seorang ulama sejati mengeluarkan statement (amal), nasehat, dll, ulama tersebut telah mengamalkannya terlebih dahulu. Ini adalah ciri ulama akherat. Imam Bukhari (w. 256H) mengeluarkan kitab yang berjudul Adabul Mufrad, yang berarti beliau telah…

Syarah Hadits “Kullu bid’atin dlalalah”

Syarah Hadits “Kullu bid’atin dlalalah” Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Dari Jabir bin Abdullah Ra, dari Nabi Saw.. Beliau berkata dalam khutbahnya: “Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk…

Sunnah mengamienkan doa

Hadits mengamienkan doa Rasulullah saw bersabda: “Tidak berkumpul sesebuah kaum, sebahagian dari mereka berdoa dan sebahagian yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan memustajabkan doa mereka.” (Diriwayatkan dari Habib Ibn Maslama al-Fihri oleh At-Tabarani dlm Al-Kabir,…

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 3

Keutamaan Guru Firman Allah ‘AzzaWa Jalla Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (At Taubah : 122) Yang dimaksudkan adalah mengajar dan memberi petunjuk. Dan…

Siapa Imam al Mahdi

Siapa Imam al Mahdi Merujuk kepada kitab-kitab para ulama Islam yang mu’tabar dan diakui kesahihannya, di antara kitab-kitab tersebut ialah Al-Hawi Lii Fatawa karangan Imam As-Suyuti, Mukhtasar Fil Mahdi Al-Muntadzar dan As-Sawaiqul Mukhriqat karangan Ibnu…

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 2

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 2 Keutamaan Belajar Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (At Taubah : 122) Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai…

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 1

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 1 Firman Allah Azza Wa jalla: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian…

Mungkinkah Dajjal sudah muncul?

Sebuah analisis tentang kemunculan dajjal, yang saya cuplik sebagian kecil dari sebuah buku berjudul “The Arrival” (lihat sumber). Kemudian saya tambahkan dalil Qur’an dan hadits-nya. Di bagian akhir adalah sebuah catatan yang kami buat berdasarkan…

Berbagai hadits tentang kemuliaan Nabi saw

Sebuah artikel yang tujuan semula adalah untuk menjawab/membantah tuduhan bahwa kitab2 Maulid itu bid’ah sesat, syirik dll. Berisi banyak dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi saw dari berbagai hadits (dan al Qur’an) yang menjadi dasar terciptanya…