MAULID: Riwayat Hidup (Sangat Ringkas) Rasulullah SAW (3)

3. Masa Kerasulan di era Makkah Menjelang usianya yang keempat puluh, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana Beliau mula-mula berjam-jam kemudian…

MAULID: Riwayat Hidup (Sangat Ringkas) Rasulullah SAW (2)

2. Sebelum Masa Kerasulan Keluarga Nabi saw Nabi SAW adalah anggota Bani Hasyim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan siqayah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin….

MAULID: Riwayat Hidup (Sangat Ringkas) Rasulullah SAW (1)

Beberapa literatur kisah hidup baginda Nabi saw dituliskan secara panjang lebar dan detail. Jarang ada buku ataupun kitab maulid yang mengungkapkan kisah hidup beliau saw secara menyeluruh namun ringkas. Tulisan ini mencoba merumuskan hal ini….

Sejarah Maulid Nabi

Ada bermacam-macam versi kapan peringatan maulid pertama kali. Namun fakta yang sangat kuat adalah Salahudin al Ayyubi, dalam rangka menyemangati umat islam untuk perang salib, beliau-lah yang sangat menggalakkan peringatan Maulid ini. Beliau-lah yang mempopulerkannya….