Yaa Allah kulo nyuwun

ya Allah Gusti kulo nyuwon pinaringa gesang istiqomah ya Allah Gusti kulo nyuwon mbenjang pejah khusnul khotimah

Shalawat Kisah Sang Rasul

https://www.youtube.com/watch?v=zqTadI2XmKQ    

Maula Ya Shalli Wasallim

  Wahai Tuhan kami limpahkanlah shalawat dan salam selalu selama-lamanya dan abadi, kepada Kekasihmu, yang terbaik di antara semua makhluk

Thaha & Yasin Itu Nama Rasulullah saw

Benarkah Thaha & Yasin Itu Nama Rasulullah? Thaha dan Yasin terdapat dalam Shalawat Badar yang sering dilantunkan oleh masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Indonesia dan Malaysia khususnya terutama kalangan santri Pesantren dan Dayah Aceh dalam…

Shalawat Paling Ringkas: Shallallahu ‘ala Muhammad (saw)

Saya menyukai shalawat ini karena ringkas. Bisa diamalkan dengan cepat, mudah, di manapun, dan kapanpun, dengan banyak kali. . ” Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Muhammad.”

Shalawat Imam Nawawi

Sekedar mengungkapkan bahwa sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad saw memperkenankan umatnya untuk meng-create teks shalawat, banyak sahabat yang mengamalkan shalawat dengan teks-nya masing-masing. Demikian juga dengan para tabi’in, para tabi’it-tabi’in, dan para ulama dan shalihin. Berikut…

Shalawat lihusulil maram

Shalawat lihusulil maram

Shalawat Syifa’ (Tibil Qulub)

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, nabi Muhammad saw, yang dengan berkat baginda, Engkau menyembuhkan hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan. Dan karuniakanlah rahmat keberkatan…

Macam-Macam Shalawat

Lafadz-lafadz Shalawat Dalam berbagai sumber, baik hadis maupun keterangan para ulama yang termuat dalam kitab-kitab kuning (istilah santri bagi kitab yang kertasnya berwama kuning) banyak sekali lafazh-lafazh shalawat. Seperti yang terhimpun dalam kitab Muktashar fî…

Shalawat Badriyah