Wayang: Wahyu Ekojati, Ki Hadi Sugito

Ringgit Purwo (Wayang Kulit) kanthi lakon Wahyu Ekojati, kanthi dhalang: Ki Hadi Sugito. Sugeng nglaras lan midhangetaken. Sumber: Youtube.com. Matur nuwun sanget dhumateng ingkang sampun kerso ng-upload, lan mbagek-aken reringgitan puniko. . Wahyu Ekajati (1)…