Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (4)

Bid’ah dan Perkara Mungkar Pada Sambutan Maulid Nabi Tidak kita nafikan terdapat beberapa perkara bid’ah dan mungkar yang berlaku pada sebilangan kecil sambutan maulid Nabi صلى الله عليه وسلم yang diadakan di beberapa buah negara…

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (3)

Berdiri ketika Sambutan Maulid Nabi Adapun amalan berdiri pada Maulid Nabi صلى الله عليه وسلم , iaitu ketika mana disebutkan tentang keputeraan Nabi صلى الله عليه وسلم ke dunia, maka sesungguhnya sebahagian orang menyangka bahawa…

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (2)

Pendapat Syaikh Ibnu Taimiyah Mengenai Maulid Syaikh Ibnu Taymiyyah telah berkata: Kadangkala diberikan pahala kepada sebahagian manusia ketika melakukan maulid. Begitulah seperti mana yang dilakukan oleh masyarakat samada sebagai menyerupai orang Nasrani pada kelahiran Nabi…

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (1)

Berikut kami temukan kitab terjemah dari karangan al-‘Allamah asy-Syaikh as-Sayyid Muhammad bin ‘Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani berjudul “Holal Ihtefaal Bezikra-al Moulidin Nabawee al-Shareef” (حول الاحتفال بذكرى المولد) Dari sumber di sini:…

Apa itu Peringatan Maulid

Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang Peringatan Maulid Sayyid Muhammad Al-Maliki , menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan peringatan Maulid.

Pesantren dan Tradisi Maulid

PESANTREN DAN TRADISI MAWLID Telaah Atas Kritik Terhadap Tradisi Membaca Kitab Mawlid di Pesantren Thoha Hamim1 Peringatan Mawlid Nabi Muhammad SAW. sejak pertama kali diperkenalkan oleh seorang penguasa Dinasti Fatimiyah (909-117.M.) sudah menimbulkan kontrofersi. Peringatan…

Apakah Maulid Nabi saw itu Syirik?

Apakah Memperingati Maulid Nabi saw. Syirik? Apakah Perbuatan Mengagungkan Nabi, Wali-Wali Allah dan Melestarika Kenangan terhadap Mereka Itu Adalah Syirik? Emosi kaum Wahabi sangat terganggu oleh ta’zhim (pengagungan) yang ditujukan kepada para wali Allah, pelestarian…

Habib Ali Al-Habsyi, penggubah Maulid Simthud Durar

Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi (Berikut ini adalah riwayat hidup penyusun kitab maulid Simthud durar yang diambil dari situs alawiyin).

ad-Diba`ie, penggubah Maulid Diba’

Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah mawlid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadits iaitu Imam Wajihuddin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Yusuf bin Ahmad bin…

Terjemah Maulid Al Barzanji

Inilah Maulid yang disusun oleh Sayid Syeikh Ja’far Al Barzanji yang diterjemah ke dalam Bahasa Melayu oleh alm. Sayid Syeikh Thaha bin Fadhlullah As Suhaimi, Ketua Mufti Negara Singapura. Sayang .. yg tampil di sini…